رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کمک با ایتام و فقراء

Distribution of aid to the families of IDPs deserving of Panjshir province

Tuesday 28 September - 2021 Donations sent by the Minar Sisters Organization from Germany to the SWCO organization office. The cash donations were distributed by service associa...

رساندن کمک در شرایط که مشکلات اقتصادی زیاد است

23/Sep همکاران دفتر خدمات کمک های ارسالی ماهوار برادران و خواهران اهل خیر را به خانواده ها مستحق، ورثه شهدا و استادان مدارس توزیع نمودند 1...

Assistance was provided to 32 needy families in Nangarhar

11 - September – 2021 In Nangarhar SWCO office Cash donations were made to the families of their martyrs. By the delegation of SWCO organization with help of Dr....

Laghman: Cash aid was provided to 36 families of orphans, martyrs and defective

Laghman: Cash aid was provided to 36 families of orphans, martyrs and defective   Thursday 09 - September The help of an Afghan brother living abroad to SWCO Foun...

با 30 خانواده ايتام، شهداء، معلولين و بيجا شده گان کمک نغديه شد

با 30 خانواده ايتام، شهداء، معلولين و بيجا شده گان کمک نغديه شد   امروز (چهار شنبه) 17 سنبله . در دفتر خدمات با خانواده های شهدا ، مجاهدین...

Kabul: Assistance to displaced families in the provinces

Shahrnoo Park Kabul From 26 to 27 August To the series of helping our homeless compatriots. The staff of the SWCO went to Kabul's Shahr-e-Naw Park two days and fou...

Distribution of cash aid to families deserving of war and displaced persons

Distribution of cash aid to families deserving of war and displaced persons 24 – August -2020 Kabul   . Donations from the Minar Sisters Associati...

توزيع کمک نقدی و گوشت به مستحقين در منطقه پلچرخی کابل

20 اسد 1400    توزیع کمک گوشت به 32 فامیل مستحق.  توزیع کمک نقدی:. ...

کابل: د 55 يتيمانو، شهيدانو، معلولينو او بې وزله کورنيو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه

کابل  چهارشنبه د اسد – 1400 هـ ش. پدی سختو شرایطو کی دخپلو بیوزلو هیوادوالو سره مرسته اړینه ده. د اروپا میشت باحساسو افغانانو رالیږل...

کابل به مناسبت عيد الاضحی به خانواده های شهداء، معيوبين و بی بضاعت کمک شد

24  سرطان - 1400 دارالامان. کمک نقدی  برادران وخواهران اهل خیر مامقیم  امریکا. امروز توسط همکاران دفترخدمات توزیع شد. ...

موسسه خيريه رفاه اجتماعي