رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

پرداخت معاش و مصارف مدارس قرآن کريم

ننگرهار: برای جامعة القرآن و السنة قالين، فرش، ريل و لاسپيکر خريداری شد

یکشنبه ۳۰ جوزا ۱۴۰۰ - ننگر هار. ثمر خیل. مدرسه جامعه العلوم القرآن والسنة . ...

د هېواد ځیني مدارسو کي د بیوزلو طلبو او د قران پاک حافظانو ته د روژی ماتی طعام

د روژی مبارکی میاشت کی د خدماتو اجتماعی همکارانو لخوا د خویندو او وروڼو رالیږل شوی مرستو باندی د روژه ماتې او د شپی طعام ورکولو پروگرامونه هم مخته وړلی دی. الله پاک دی قبول کړي. ...

به بيوه و ايتام مدرسه اناثيه سعادت کمک شد

امروز 13 رمضان کمک   110000 - افغانی  از جوانان گروپ پرمتحرک وبااحساس one rope one hope  به همکاری حلیم ...

به طلبه مدرسه اناثيه راه سعادت کمک زمستانی شد

7-جدی کابل  با همکاری خواهران بااحساس مدرسه و معرفی انعده فامیل های که شوهرهای شان غریبکار در راه سرک  در انفجارات به شهادت رسیدند، حالا در خانه بجز اطفال یتیم سرپرست ندارند...

د رفاه خيريه ټولنې لخوا مدارسو ته قرآن کريمونه توزيع شول

د محترم فاتح نورستانی مرسته دترکیه. -10000-افغ یوبندی محترم زرجان ته. -10000-افغ ع. ...

موسسه خيريه رفاه اجتماعي