رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کابل: به 20 خانواده يتيم و محتاج کمک شد

No-IMG

به بیست خانواده بیچاره ومحتاج که توسط خواهران بااحساس مدرسه اناثیه سعادت وهمکاران رفاه اجتماعی , معرفی شده بود توزیع نمودیم.

کمک ارسالی جوانان بااحساس

One rope one Rope

توسط توصیه  برادرمحترم نورالهدی فیض.

و جوان پرتلاش ودلسوز حلیم جان فیض بایک گروپ  جوانان مسلمان بعداز جمع اوری کمک هابه ممالک مختلف مسلمانان ,فلسطین,سومالی, سوریه ,,,,,مصیبت زده کمک میکنند.

این بار در رمضان مبارک

2200-  یورو به دفتر خدمات ارسال نمودند. مواد خوراکی و نقدا توزیع شد.

*که توزیع این کمک ها باعث خوشی و دعا خانواده های محتاج شد.

از خداوند متعال دعا می نمایم که برادران و خواهران جوان ما را بیشتر درین راستا فعال و متحرک بسازد.

بااحترام

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي