رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کابل: برای مساکين و ايتام يک گوشت يک راس گاو توزيع شد

No-IMG

چهارشنبه ۵ جوزا.

برادران و خواهران محترم اهل خیر

ترک که در جرمنی سکونت دارند 72000- افغانی قیمت یک راس گاو کمک خویش را بواسطه برادر محترم نقشبندیه صاحب به دفتر خدمات اجتماعی فرستاده بودند که همکاران خدمات پول مذکور یک گاو کلان خریداری و به  مستحقین و ایتام  توزیع نمودند.

خداوندمتعال قبول کند.

ما ازین برادران وخواهران ترک ونقشبندی صاحب تشکری می نمایم

: Abdulaziz,Aydin

Vedat, Aydin

Cemalettin, Aydin

Rabia, Aydin

Asiye, Genç

Sümeyra, Genç

Havva, Hanilçe

بااحترام

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي