رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

لغمان: کفالت و سرپرستی ۳ خانواده شهيد و ايتام برای يک سال

No-IMG

۷ جوزا سال 1400  هـ ش.

گزارش کوتاه این بار از ولایت که هر روز جنگ در نزدیکی شهر ان جریان دارد. ان لغمان است.

جای خوشحالی است برای کارمندان ریاست خدمات که بازهم برای ۳ فامیل قهرمان غازی شهدا سرپرست یاکفیل پیداکرد

 ۷ جوزا سال جاری یک برادراهل خیرمابنام نقشبندی صاحب کمک مالی ۳ خانواده شهدا را به وساطت ریاست خدمات برای یک سال به دوش خودگرفت این فامیل ها در ولایت لغمان ولسوالی  علیشنگ موقعیت دارد

1 _شهیدمولوی صاحب نقیب احمدمشهوربه بدرالدین ازاین شهید 4 صغیر و 2 دو پسر جوان و نیمه جوان باخانم اش مانده وظیفه اش دردوران جهاد فعلی امر نظامی لغمان و در جنگ رویا روی با امریکایی ها در سال 1389به شهادت رسیده است

2_ شهید ظاهر حمزه از این شهید  8 طفل صغیر مانده و دوخانم نیز مانده وظیفه اش بعد از شهادت نقیب احمد امر نظامی لغمان شد که بعد از دیدار رهبر خویش به سوی خانه خود رفت که در رو بروی دروازه اش به اثر ماین جاسازی شده دشمن در سال 1396 به شهادت رسید

3_ شهید صفی الله عروسی نکرده بود جوان بود اما در صفوف اردوی ملی در میدان هوای قندهار ایفای وظیفه می کرد چه وخت که نیروهای امریکایی بالای یک از عروسی در ولایت هلمند بمبارد کرد که دو ویا سه روز بعد قصور شهدای هلمند را گرفت که هشت امریکایی را در میدان هوای قندهار به سوی جهنم ارسال کرد وبعد از سوی امریکایی ها در همان وخت یعنی سال 1398 به شهادت رسید از شهید دو برادر و دو خواهر صغیر مانده و نیز از برادر معتاد اش شش طفل صغیر مانده است .

نا گفته نماند که فامیل های مذکور به بسیار خوشحالی به سوی خانه هایشان رفتن در حال که هر روز شان در جنگ میان دولت و طالب سپری می شود. و در ولسوالی علیشنگ جنگ هنوز هم ادامه دارد.

انالله واناالیه راجعون  .

روحشان شاد و یادشان گرامی باد

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي