رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

دفتر خدمات در علاج اين طفل بيمار کمک و همکاری نمود

No-IMG

روز شنبه  8 جوزا 1400 هـ ش.

 4000- افغانی یک تحفه ناچیز به هر برادرمحترم داده شد.

درجمله برادران جوان که شب وروز بسیارمصروف اند وبا امکانات کم اما با قناعت  درخدمت اند ازین جمله

 ده برادرجوان ,مجاهد ,سپورتمند پرانرژی,درصحنه حاضر بالباس شیک ظاهرادرمقام بلنددیده میشود اما عاجز متواضع ,ثابت قدم. بدون طمع   کار میکنند

  - یک برادر اهل خیر تقاضا نمود تا تحفه شان را به همین  ده برادر تسلیم نمایم.

*دیشب  50000 - افغانی مصارف تداوی وعملیات یک طفل که ازبدخشان به کابل اورده شده بود توسط یک برادر اهل خیر کمک شد.

*بامشوره ورهنمایی   برادرم که داکتر است به تیم از داکتران که شناخت داشتند رهنمایی نمودند

در اول تشویش بود وفامیل بیچاره توانمندی امدن وتداوی را نداشت ودرکابل هم شناخت نداشتند

باوجود اطمینان یک برادراهل خیر بازهم این فامیل بیچاره  درخانه یک گاو شانرا  فروختند وماه ها درین فکر بودند که شاید دانه وپونده گی طفل شان لاعلاج باشد.

الحمدلله دیشب عملیات اول ساعت 21:00  بخیر تمام شد.

نظربه معلومات تیم داکتران دو ماه این تکلیف طول میکشد تامشکل رفع شود.

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي