رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کابل: به خانواده ايتام و شهداء کمک گوشت و پول نغد شد

No-IMG

ديروز سه شنبه ۱۱ جوزا کابل.

٭ ازطرف فامیل برادر محترم سید خبیب سادات خطیب و امام مسجد در جرمنی که صدقه شانرا به دفتر خدمات اجتماعی فرستاده بودند، همکاران خدمات پول مذکور را یک راس گوسفند خریداری وبعد از ذبح به ۲۰ فامیل ایتام و شهدا تقسیم وتوزیع نمود.

٭  تا باشد یک وعده غذا در سفره خالی شان تهیه گردیده و سبب خوشی ایتام و رضای پروردگار گردد .

خداوند تحفه و صدقه محترم آغا صیب را قبول ومنظور فرماید .

له بل طرفه نن همدغه پروگرام سره سم

٭  یو اهل خیر ورور  23000- افغانی  د بلژیک څخه خدماتو دفترته رالیژلی وو چی دخدماتو همکارانو دغی روپی په ۷ یتیمانو کورنی باندی ویش او ورکرل

چی ددی کورنی د خوشحالی سبب وگرځیدل.

په پای کی د دغی شهیدانو کورنی دغه اهل خير ورور ته او دخدماتو همکارانو لپاره دعا او د سلامتی غوشتنه وکرل

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي