رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

به ۱۵ خانواده ايتام و بيوه زنان کمک نغدی شد

No-IMG

۲۳ جوزا ۱۴۰۰۰

کابل.

برادر محترم خسرو حیدری یک مقدار پول نقد بطور صدقه و هدیه خویش را بواسطه حاجی صیب عبدالصبور به ریاست خدمات اجتماعی فرستاده بودند.

همکاران خدمات پول مذکور را به پانزده فامیل ایتام بیوه زنان و مستحقین نظر به ضرورت خانواده های مذکور تقسیم و توزیع نمود.

این هدیه در موقع مناسب و شرایط کرونایی که فامیل های یادشده به آن نهایت ضرورت داشتند رسید که سبب خرسندی شان گردید.

در پایان خانواده های مذکور برای محترم خسرو حیدری و حاجی صیب عبدالصبور و همکاران خدمات دعا و آرزوی موفقیت نمودند.

دفتر خدمات

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي