رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کابل به مناسبت عيد الاضحی به خانواده های شهداء، معيوبين و بی بضاعت کمک شد

No-IMG

24  سرطان - 1400

دارالامان.

کمک نقدی  برادران وخواهران اهل خیر مامقیم  امریکا. امروز توسط همکاران دفترخدمات توزیع شد.

زندگی کردن در شرایط فعلی کشورما: جنگ، ناامنی،  بیکاری، قیمتی ویروس کرونا نوع دلتا و کشتارهای بیرحمانه برای مردم بیچاره و مظلوم ما بسیار سخت و دشوار است.

کمک های اخلاصمندانه  اهل خیر نظر به توان شان برای مستحقین، بدون شک قابل قدر است خداوند متعال قبول کند امین.

دفتر خدمات

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي