رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

توزیع کمک ها به بخاطر فرا رسیدن عید قربان

No-IMG

 - 26  سرطان - 1400

توزیع کمک های مواد خوراکی در کمپ تاریخی و مجاهد پرور نصرت مینه.

با کمک  ارسالی یک برادراهل خیر مواد خوراکی خریداری شد توسط همکاران خدمات اجتماعی و تحت اشراف مسئولین محترم نصرت مینه به خانواده های بی بضاعت توزیع شد.

 خداوند متعال دعا این مهاجرین بی بضاعت را قبول کند. 

امین

دفتر خدمات

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي