رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

توزيع کمک نقدی و گوشت به مستحقين در منطقه پلچرخی کابل

No-IMG

20 اسد 1400

 

 توزیع کمک گوشت به 32 فامیل مستحق.

 توزیع کمک نقدی:.

-10000- افغانی به یک برادرمجاهد ومستحق.

4000- افغانی به یک خواهربیوه که دربستر مریضی افتیده یک طفل هشت ساله اش به من زنگ زده بود که مادرم منتظر کمک  است.

16000- افغانی کمک برادر مصباح به مساکین.

5000- افغانی محترم فاتح به یک خواهر,بیوه.

9000- افغانی کمک محترم نادر به یک فامیل یتیم.

4500- افغانی کمک به مستحقین.

خداوند متعال این صدقات برادران وخواهران را  قبول کند امین

بااحترام

دفتر خدمات

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي