رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کمک های نغدی با ايتام، مريضان، استادان و بيجا شده گان

No-IMG

توسط همکاران دفتر خدمات

3 سنبله کابل.

* 50000 افغانی کمک ماهوار سنبله به یازده خانواده ایتام .

* 37500 افغانی به  8 خانواده مستحقین ماهوار سنبله .

* 24000 افغانی به استادان مدارس ماه سنبله.

* 93000 افغانی از طرف محترم داکتر ( س ) المان.  به مجاهدین مستحق چهاردهی.

* 42000 افغانی از طرف حاجی ثناالله رشیدی (المان )برای  مریضان.

که توان تداوی ندارند.

12000 افغانی از طرف ( ص) المان. برای فامیل یک بندی ازماه سنبله.

* 38000 افغانی از طرف احمد رشید عزیزی از ( المان) برای بیجاشده گان ولایت بدخشان.

 * 36000  افغانی از طرف داکتر (ع ) از (المان ) به تداوی یک مریض خوردسال.

* 30000 افغانی ازطرف حبیب الرحمن به یک فامیل مستحق از المان

* 25000 افغانی از طرف نادر کبیری از ( المان ) برای مردم بیجاشده گان.

* 14500 افغانی از طرف امان الله صافی از دنمارک  به خانواده های بیجاشده گان.

* 14000 افغانی از طرف کریم شریف  به سه فامیل بیجاشده گان.

 * 12500. افغانی  از طرف ( ص ) کمک به  یک کارمند در دیارهجرت.

* 37000 افغانی از طرف استاد محمد فاتح از ( ترکیه ) بخاطر زندانیان رها شده از ولایات غور و قندوز.

 کارمندان خدمات و  فامیل های مذکور برای برادران و خواهران که در این شرایط دشوار کمک می کنند از ٱنها  اظهار خوشی و دعای خیر برایشان نمودند .

دفتر خدمات.

مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي