رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Kabul: Opening another deep well in Mountains area of Surobi

No-IMG

Kabul Surobi district

04-09-2021

Following the previous deep well drilling series, today we are witnessing the opening of another well by colleagues from the SWCO Organization.

With the cooperation of the family of the deceased (A, T, Z), 300,000 Afghanis undertook the financial aid of digging a deep well. The mentioned amount was sent by Mr. Seyed Khubaib Sadat.

This well is used by more than 200 families living around it, as well as in the mosque, and especially by the students of Madrasa, who use more than 250 students of females and males.

It is also worth mentioning that in this area, women and small children used to go more than one and a half kilometers away from drinking water for drinking water, and thank God, their problems will be solved from now on.

Some of the scholarly speeches of the Scholars were very useful in connection with the current charity, which referred to the deep well.

Scholars of Suroubi and the residents of (Sar tapeh) village expressed their happiness and gratitude to those who prayed for them to participate in this current charity, whether from financial or personal understanding.

With respect

SWCO Organization

 

حفر یک حلقه چاه عمیق دیگر در ولسوالی سروبی

 

کابل ولسوالی سروبی

به سلسله حفر چاه های عمیق  قبلی امروز  بار دیگر شاهد افتتاح کار یک حلقه چاه دیگرنیزتوسط همکاران دفتر  خدمات اجتماعی.

به همکاری فامیل مرحوم ( ا،، ت،، ز)   300000- افغانی کمک مالی حفر یک حلقه چاه عمیق را به دوش خود گرفته مبلغ مذکور توسط محترم سیدخبیب سادات ارسال شد.

از این چاه بیش از 200 فامیل که در اطراف ان زنده گی می کند استفاده ونیز در مسجد و بلخصوص شاگردان مدرس که بیش از 250 طبقه اناثیه و ذکور  استفاده می کند.

همچنان قابل یاد اوری است که در این منطقه خانم ها و اطفال کوچک  از مسافه های بیشتر از یک ونیم کیلو متر دورتر  به خاطر اب اشامیدنی میرفتند که الحمد الله مشکلات ایشان از این بعد حل خواهد گردید

بعضی از صحبت های عالمانه علما که در  ارتباط صدقه جاریه که اشاره به چاه عمیق بود بسیار مفید صحبت کردند.الحمدلله امروز کار افتتاح چاه شد توسط بزرگان منطقه و هیئت دفتر خدمات .

 علمأ سروبی و اهالی  قریه سرتپه اظهار خوشی و قدردانی نمودند برای کسانیکه در این صدقه جاریه سهم گرفتن چه از درک مالی یا جانی برایشان دعا خیر نمودند.

بااحترام

دفترخدمات

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي