رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Donations of Cash money for 20 poor family

No-IMG

Tuesday 07 September

Mr. Tahir Zaman, a well-to-do brother from the United States of America, who had sent $ (2000) in cash to 20 family of poor people .

It goes without saying that the above-mentioned families desperately needed your support in these difficult circumstances, and recently these families expressed their gratitude and prayers for the good brothers and sisters who send their help in the way of God Almighty.

SWCO Organization

Regards

 

 

کمک های نقدی به 20 خانواده فقير از طرف برادران اهل خير

 

سه شنبه 16 سنبله

محترم طاهرزمان یک برادران اهل خیر ماازامریکا  که کمک نقدی،  خویش را ( 2000) دالر  به دفتر خدمات ارسال کرده بود.یک قسمت اش  برای ( 20 ) فامیل های نهایت مستحقین  توزیع نمودیم.

ناگفته نماند فامیل های مذگور در این شرایط سخت نیاز شدید به حمایت شما داشته و در اخیر این خانواده ها برای برادران و خواهران اهل خیر که در راه رضا خداوند ج و در حد توان کمک شان را ارسال می کنند اظهار سپاس و دعا نمودند.

دفتر خدمات 

مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي