رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

با 30 خانواده ايتام، شهداء، معلولين و بيجا شده گان کمک نغديه شد

No-IMG

با 30 خانواده ايتام، شهداء، معلولين و بيجا شده گان کمک نغديه شد

 

امروز (چهار شنبه) 17 سنبله .

در دفتر خدمات با خانواده های شهدا ، مجاهدین ،ایتام، بیوه زنان و به ویژه معلولین .

٭  برادر  دلسوز ما (محترم طاهرزمان ) ، پول را که به دفتر خدمات فرستاده بود.

 ٭ امروز دوهم قسمت پول را  برای ( 30 ) خانواده های که چند قبل از میدان وردگ بیجاشده اند توزیع  نمودیم،

٭ ناگفته نماند که اگثریت این خواهران خانمهای شهدا بودند

 ٭ خانواده های فقرا ، معلولین مستحقین و ایتام دعای خالصانه و تشکری خود را از برادران گرامی (طاهر زمان) ( کارمندان دفتر خدمات) و دیگر برادران و خواهران که به بیوه زنان بی سرپرست و هموطنان فقیر کشورشان کمک کرده اند ، ابراز کردند.

بااحترام

دفتر خدمات

 

Cash aid was provided to 30 families of orphans, martyrs, the disabled and the displaced

 

Wednesday 08 - September.

Brief information about donations

In the office of SWCO organization with the families of martyrs, Mujahideen, orphans, widows and especially the disabled.

Our compassionate To brother Mr. Tahir Zaman sent the money to the SWCO Organization.

Today we distributed the second part of the money to (30) families who were displaced just before Wardak Province.

It goes without saying that the majority of these sisters were women martyrs

The families of the poor, the disabled, the deserving and the orphans expressed their sincere prayers and thanks to the dear brothers (Tahir Zaman) (service office staff) and other brothers and sisters who have helped the widows of homeless women and the poor compatriots of their country.

With respect

SWCO Organization

Regards

 

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي