رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Laghman: Cash aid was provided to 36 families of orphans, martyrs and defective

No-IMG

Laghman: Cash aid was provided to 36 families of orphans, martyrs and defective

 

Thursday 09 - September

The help of an Afghan brother living abroad to SWCO Foundation to (36) families of martyrs, orphans and the poor, which we distributed in the third part in Laghman.

This program was carried out with the cooperation of the officials of Laghman Provincial Office, who in the end expressed their happiness and good prayers on behalf of the mentioned families to our brother who sent his help in this situation.

SWCO Organization

Regards

 

لغمان: با 36  خانواده ايتام، شهداء، معلولين و بيجا شده گان کمک نغديه شد

 

پنجشنبه 18 سنبله

کمک یک برادر افغان  مقیم خارج به موسسه خیریه رفاه اجتماعی به (36) فامیل شهدا، ایتام و بی بضاعت که قسمت سوم را در لغمان تقسیم  و توزیع نمودیم ،

این پروگرام به همکاری مسولین دفتر ولایتی لغمان صورت گرفت که درخاتمه از طرف فامیل های مذکور برای برادر ما که درین شرایط کمک خویش را ارسال نموده اظهار خوشی و دعای خیر نمودند .

دفتر خدمات

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي