رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

در ولايت غزنی به 40 خانواده شهداء و ايتام مواد خوراکی توزيع گرديد

No-IMG

هئیت ریاست خدمات و مؤسسه خيريه رفاه به همکاری مسئولین دفتر ولایت غزنی به 40  خانواده شهدا و ایتام بیچاره مواد خوراکی  توزیع  نمودند.

* 82000 افغانی کمک برادر کردی ایرول بهرام به وساطت محترم بشیر راسخ از جرمنی

* 15000 افغانی کمک محترم  س.

به خانواده ها بی بضاعت .

* کمک های حزب اسلامی به افراد بی بضاعت ستایش میدارند از طرف دیگر در آمد مرض کرونا که در زنده گی مردم در سراسر افغانستان سر گردان نموده چنین کمک به افراد بی بضاعت قابل ستایش و کمک انسانی واسلامی پنداشته می شود.

با احترام

 

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي