رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

رياست خدمات اجتماعی: برای مجاهدين حزب و يک عده خانواده شهدای يک گاو کلان ذبح شد

No-IMG

تشکر از همدردی برادران مخلص و متعهد، یک برادر خواهش نمود تا یک گاو کلان  ذبح وگوشت اش به  مجاهدین امنیتی و مجاهدین همیشه همراه وثابت قدم با مشرمحترم  و به یک عده خانواده شهدای ها که درجهاد علیه امریکا سهم داشتند. توزیع نمایم.

ما هم این  تحفه  مخلصانه را خدمت شان رسانیدیم.

الحمدلله  همه دعا خیر برای کمک کننده و همکاران خدمات نمودند.

ما هم امروز با شروع  زمستان

یک گاو کلان بیش 220 کیلو گوشت به قیمت 80 هزار افغانی کمک  از طرف یک برادر مخلص به مستحقین حزب اسلامی توزیع شد.

خداوندمتعال قبول کند واجرعظیم دارین را نصیب شان کند.

بااحترام

همکاران ریاست خدمات و رفاه عامه

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي