رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کمک های زمستانی به يتيمان بی بضاعت در کابل

No-IMG

راجع به کمک های زمستانی.

این خواهر جوان بااحساس فعلا بیوه و شش طفل دارد

پسر کلانش 13 ساله در نان وای مزدوری میکند. طفل هشت ساله اش در یک دکان شیشه فروشی کار میکند.

فعلا برای زندگی یک اتاق دارد.

جهت رفع مشکلات  به ریاست جمهوری وده ها دروازه دیگر دولت رفته ،کسی برایش جواب نداده بود.

بعد به دفترحزب اسلامی امد.

شوهرش یک شخص غریبکار در بغلان مرکزی دو سال قبل در انفجار بم در مسجد به شهادت رسید

امروز 2020/11/24 در دفتر خدمات.

18000 –  افغانی برایش کمک کردیم نهایت زیاد خوش شد دعا کردند.

کمک مذکور ازطرف یک دوست المغرب عبدالفتاح ارسال شده بود .

دو حرف این خواهر با چشمان اشک پر:.

1-بودن شوهر یک نعمت بزرگ، حالا میدانم که یک شوهر چقدر مشکلات زیاد خانه و اولادها بدوش دارد.

2-از یک طرف بیچاره گی و ناتوانی و ازطرف دیگر فشار خسر، یور، ننو. تا من یور را بیگیرم. هزار طعنه میشنوم.

متاسفانه همین حالت را زیاد میشنویم و کسی حق هم ندارد که در خانواده کسی مداخله کند. یک قسمت این مشکل جامعه ما است.

خداوند متعال بالای همه مظلومان رحم کند

ریاست خدمات.

بااحترام.

مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي