رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

لغمان: به 25 خانواده های شهدا و یتیم کمک شد

No-IMG

در منطقه گړوچ بادپښ توزیع کمک صد هزار افغانی برادر ما داکتر صاحب حلیم به  25  خانواده های شهدا و یتیم .

این خانواده ها از ین جهت هم بسیار مستحق اند زیرا در دفاع از میهن اعضای فامیل شان در مقابل اشغالگران و متجاوزین به شهادت رسیده بودند .

هئیت خدمات اجتماعی رفاه از نزدیک با این ایتام و اطفال نازنین و مظلوم دیدند.

مسئولین ما از ین اقدام و خانواده های غم دیده از گرفتن کمک خوش شدند و دعا کردند.

البته کرایه رفت و امد تا منطقه هم را برایشان تسلیم نمودیم که بسیار خوش شدند.

 با احترام

مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي