رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

به طلبه مدرسه اناثيه راه سعادت کمک زمستانی شد

No-IMG

7-جدی کابل

 با همکاری خواهران بااحساس مدرسه و معرفی انعده فامیل های که شوهرهای شان غریبکار در راه سرک  در انفجارات به شهادت رسیدند، حالا در خانه بجز اطفال یتیم سرپرست ندارند

یک عده هموطنان عزیز ما بااضافه بودن ناامنی، مشکلات اقتصادی، زمستان سرد و محروم بودن از تعلیم حتی از اموختن قران و تعلیم اسلامی قرار دارند.

الحمدلله در ین مدرسه خواهران با احساس ما کوشش خود را می نمایند که به این ایتام و خواهران تعلیم القران و کورس خیاطی وزمینه اموختن تعلیم مسایل را برایشان داشته باشند.

ما ازکوشش های این خواهران تشکری وازخداوندمتعال توفیق مزید برایشان می خواهیم.

* دیروز کمکهای ارسالی  محترم عبدالفتاح را به هرخانواده های مستحق ده هزار ،هشت هزار ،پنج هزار ،چهار،هزار و دوهزارافغانی توزیع نمودیم.

خداوندمتعال قبول  ومشکلات مردم ما را حل کند.

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي