رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

با 24 يتيم و آينده کشور ملاقات نموديم

No-IMG

مهمانان  معزز و قابل قدر ام 24 یتیم بودند، که بعد از تلاوت قرانکریم هر کدام اش از مشکلات زندگی، وفات پدر شان حکایت نمودند.

و در مقابل سوالم کسی گفت در اینده پولیس میشوم، کسی داکتر، انجینر و زیادتر شان گفتند مولوی و حافظ قران می خواهم شویم.

* مبلغ 40500 - افغانی از طرف فامیل خواهر عالیه هاشمی را برایشان کمک وبه همکاری همکاران خدمات ترتیب طعام نیز  نمودیم. تا به ایشان دعا نمایند.

همچنان به هرکدام شان یک جمپر زمستان تحفه دادیم که به  مبلغ 20000- افغانی .

پولش  از طرف یک دوست اروپایی به ایتام کمک شده بود

هدف نشست امروز فقط یک لبخند این اطفال نازنین بود.

بااحترام.

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي