رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

به خانواده های يتيم و مستحق کمک های ماهوار صورت گرفت

No-IMG

الحمدلله امروز در دفتر خدمات رفاه اجتماعی  کمک ماهوار برادران وخواهران دلسوز و بااحساس را به چندین فامیل محتاج، از ماه جنوری 2021  اغاز نمودیم.

از طرف:

* خواهر کاظمی انجمن خواهران منار به فامیل شهید سیف الرحمن.  

* انجینر ص.ا. به فامیل شهید پاینده گل.

* انجینر ص.ا به فامیل شهید طاهر.

انجینرص.ا. به فامیل شهید سلیم.  

*داکترشریفی برای معیوبین نصرت مینه.

*غوث الدین ریس به یک خواهر معلمه مدرسه.

البته کمک ماهواربعضی دوستان به چندین فامیل دیگر هم جریان دارد.

* کمک های ارسالی  ماهوار ،4500 - افغ،5000 افغ،6000- افغ،8000- افغ و9000-افغ میباشد.

بدون شک کمک ماهوار ولو مقدارش کم باشد اما دوامدار به یک فامیل بی سرپرست باعث خاطرجمع اش میشود.

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي