رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

به ۴۰ فاميل مستحقين ولسوالی غوربند کمک نقدی شد

No-IMG

٭ یک برادر اهل خیر ازکانادا( ا- ف) مبلغ ۱۵۳٨۰۰ افغانی هدیه و کمک خویش را به وساطت محترم حاجی  اسلام الدین به موسسه خیریه رفاه اجتماعی ارسال نموده بود.

٭ این کمک به ۴۰ فامیل مستحقین از ولسوالی غوربند ولایت پروان که به اثر جنگ و ظلم مخالفین مسلح در ینفورم دولتی از خانه و کاشانه شان بیجاه و همه وسایل اولیه ای زندگی شان از بین رفته و به کابل جاگزین گردیده اند از طریق مٶسسه خیریه رفاه اجتماعی توسط کارمندان ریاست خدمات اجتماعی و همکاری صارم صاحب تقسیم و توزیع گردید.

ناگفته نماند که یک هفته قبل نیز مبلغ 170 هزار به این خانواده های مظلوم ومستحق ازطریق همکاران خدمات کمک شد.

با احترام

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي