رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

در مدرسه اناثيه راه سعادت به خانواده های شهداء، فقرا، معلولين و معيوبين کمک توزيع گرديد

No-IMG

توزیع کمک های ارسالی دو خواهر ما از جرمنی

روز گذشته توزیع کمک ها توسط همکاران مؤسسه خیریه رفاه اجتماعی

به مقدار300 یورو معادل (۲۸۰۰۰ افغانی ) به همکاری مؤسسه خیریه رفاه اجتماعی در مدرسه (اناثیه راه سعادت ) به  تعداد (۹) خانواده های شهدا، بی بضاعت ،فقرا ، خانم های بیوه ، معلولین ومعیوبین توزیع گردید.

هریک ازین خانواده ها از دو خواهر ما تشکر کردند وبرای ایشان دعای خیر نمودند .

اداره خيريه رفاه اجتماعی

 

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي