رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کمک های زمستانی برای خانواده های شهدا، مجاهدين، بيوه ها و ايتام

No-IMG

ديروز  شنبه (۴) دلو سال ۱۳۹۹ در دفتر خدمات  به همراه خانواده های شهدا، مجاهدین ، بیوه ها ، و به ویژه ایتام که توسط دشمنان اسلام و وطن به طرز وحشیانه ای به شهادت رسیدند.

٭  هیٸت موسسه خیریه رفاه اجتماعي کمک ارسالی برادران ترکی و افغان .

محترم انگین مبلغ € 300

محترم مسعود € 100

محترم راسخ € 50

 که معادل به 41000 افغانی میشود   به مٶسسه خیریه رفاه اجتماعی  ارسال كرد بودن به  فامیلها تقسیم و توزیع شد.

  ٭ از خداوند منان به همه برادران و خواهران اهل خیرما بلخصوص ، انگین  مسعود ،و محترم راسخ صاحب  ما کامیابی دنیا و آخرت را استد عا می نمایم . الله حسنات و صدقات ایشان را قبول و منظور بگرداند.

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي