رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

حفر يک چاه عميق در ولايت تخار توسط برادران و خواهران اروپا

No-IMG

حفر کردن یک حلقه چاه اب اشامیدنی به مدرسه زاد التقوی در قریه کارته اکبر خان شهر تالقان ولایت تخار۔

برادرمحترم عابدالله در راس هیت ریاست خدمات حزب اسلامی به همکاری محترم معصومی صاحب و بزرگان متدین محل نظربه اشد ضرورت  برنامه افتتاحیه یک حلقه چاه اب اشامیدنی در اول دلو 1399  در شهر تالقان داشتند.۔

* در اینجا بیش از صد خانواده بیچاه شدگان از ولایت های مختلف که اکثریت شان از ولایت کندز، بدخشان و لغمان  می باشد.

* مردم محل از افتتاح مدرسه و مسجد در این ساحه کارته اکبر خان بسیار خوشی کردن و نیز از اغاز حفر کردن یک حلقه چاه اب اشامیدنی خوش شدند۔

*کمک  180000- افغانی که از طرف برادران و خواهران افغان مقیم ما در اروپا  بواسطه صافی  به ریاست خدمات اجتماعی جهت چاه عمیق  رسید ما توانستیم تا کار چاه را اغاز نمایم.

 همه ریش سفیدان و جوانان منطقه از کمک برادران و خواهران اهل خیر  و نیز برای کارمندان ریاست خدمات اجتماعی ابراز خوشی و قدردانی و دعای خیر نمودن۔ خداوند صدقات ایشان را در دربار خود قبول کند۔

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي