رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کابل: به هفتاد فاميل مسکين کمک نقدی شد

No-IMG

یکمقدار کمک نقدی که خواهران انجمن منار مقیم خارج به موسسه خیریه رفاه اجتماعی فرستاده بود امروز به هفتاد فامیل شهدا، ایتام و بی بضاعت که همه خانم ها بودند توسط همکاران خدمات اجتماعی نظر به مشکلات فامیل ها تقسیم و توزیع گردید.

که در خاتمه خواهران مستحق برای امداد کنند گان دعای خیر و اظهار مسرت نمودند که خواهرانشان از خارج آنها را کمک نموده و در فکر مساعدت با ایشان هستند.

دفتر خدمات.

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي