رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

تخار: د شهيدانو او بې وزله کورنيو سره مرسته وشوه

No-IMG

سفر به لایت مجاهدپرور تخار  بخاطر توزیع کمک در مبارک رمضان.

الحمدلله 

د دوشنبه د روژی مبارکه 7 ورځ ده تخار مسئولینو ، مشرانو او د خدمات اجتماعی په واسطط لخوا په مستحقو ، او  شهیدانو ورثو بیوزلو کورنی باندی مواد خوراکی .

د ورونو او خویندو رالیږل شوی صدقات   او مرستو خریداری او توزیع شوی

ننی دغه مرستو ویش د تخار مسئولینو او شهیدانو کورنی او ورثو د خوښی سبب وشو.

الله پاک دی خپل دربار کی قبول کړی

دفتر خدمات اجتماعی

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي