رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

در پلچرخی کابل به ۴۰ خانواده ايتام کمک شد

No-IMG

دهم مبارک رمضان کمک ارسالی  یک برادر تونسی

 همه ما وشما میدانیم که جایگاه ومنزلت یتیم از نگاه اسلام بسیار بلند است, ترحم وکمک  به یتیم یک امر ضروری است.

درین راستا تپ وتلاش خویش را بسیار ناچیز میدانیم ولی درمقابلش ازخداوندمهربان  امید اجر وپادا ش برای همه خواهران وبرادران که مارا همکاری می نمایند  خواهانیم.

بااحترام

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي