رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

جوزجان: به خانواده ايتام، شهداء و معلولين کمک شد

No-IMG

در مورد کمک های ماه مبارک رمضان در ولایت جوزجان

یازدهم روز ماه مبارک رمضان سال 1400/2/3

و متباقی کمک   در ولسوالی اقچه

به دوازده ماه مبارک رمضان

* کمک های ماه مبارک رمضان از طرف خواهران و برادران اهل خیر به سلسله همکاری های به افراد مستحق بی بضاعت شهدا معلولین و ایتام این ولایت از طرف مسولین ولایتی به شکل منظم در یک فضای اخوت و برادری به برادران وخواهران  توزیع شد

* و مسولین ولایتی جوزجان از کمک های بی شایسته دفتر مرکزی به مستحقین در این ماه مبارک رمضان اظهار سپاس و قدر دانی نموده و برایشان از خداوند متعال اجر جمیل خواسته و قابل یاد اوریست هر چند کمک ها کم هم باشه در اثر فعلی ستودنی است و به ما هویدا است که برادران اهل خير همیشه بفکر مردم فامیل شهدا ایتام در ولایات بوده ستایش نموده و از طریق مستحقین نیز قدر دانی و با دعا خیر نمودن.

مؤسسه خيريه رفاه اجتماعی

 

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي