رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

با خانواده های زندانيان، ايتام، شهداء و معيوبين در ولايت ننگرهار کمک شد

No-IMG

هژدهم رمضان – 10 ثور 1400 هـ ش.

- 37000-افغانی محترم داکترشریفی از جرمنی.

10000 افغانی محترم غوث الدین از انگلستان.

23000- افغانی ازمحترم احسان هاشمی از جرمنی .

48000- افغانی از یک برادراهل خیر از جرمنی.

به فامیلهای بسیار مستحق ،یتیم و بیچاره مواد خوراکی ونقد توسط مسولین وهمکاران دفتر خدمات توزیع شد بانظم وترتیب خاص

شکی نیست که درین رمضان مبارک و دعا یتیم وبیچاره  نزد خداوندمتعال ارزش دارد دعا میکنیم که خداوندبزرگ اجابت نماید.

ضمنا نظر به هدایت مشرمحترم در ننگرهار جهت پیشبرد کار پوهنتون  ومکاتب ذکور واناث با برادران مسول صحبت واز تعمیرات پوهنتون ،شفاخانه و مکاتب دیدن نمودیم. که الحمدلله کارجریان دارد.

و هم چنان هدایت چنین است که قبل از جور شدن تعمیرات  پوهنتون، کار پوهنتون اسلامی در ننگرهار اغاز شود.

بااحترام

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي