رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کابل: با 150 خانواده ايتام، شهداء، معيوبين، مجاهدين و بی بضاعت کمک شد

No-IMG

* امروز 20 ماه مبارک رمضان – 12 ثور 1400 هـ ش.

*توزیع کمکها ,صدقات وذکات از برادران وخواهران اهل خیر برای مستحقین وبی بضاعت درکابل.

* کمکهای  ارسالی ازطرف :.

-111250-افغانی  محترم زاهد ازسویدن.

-55000- افغانی  ایرول بهرام کردی به وساطت محترم نقشنبدی .جرمنی.

-9000-افغانی محترم رحمتی بوساطت نقشبندی .جرمنی.

-4500-افغانی خواهر.ل .ع. بوساطت نقشنبدی . جرمنی

-37000- افغانی محترم میوند بابکرخیل.  جرمنی

-9000- افغانی محترم ع.آبرومند جرمنی.

9000- افغانی محترم احمد ر.ع.ز--جرمنی

-18000-افغانی محترم ج.ح- جرمنی.

-13500-افغانی محترم نادرکبیری جرمنی.

-10000- افغانی محترم داکترصاحب ی.س از کابل.

-9000- افغانی محترم ع.ص از کابل

 

* امروز  مواد خوراکی به بیش از150 فامیل  وبه بیست فامیل پول نقد  توسط همکاران خدمات بعدازمعرفی مسولین منطقه به مستحقترین خانواده بی بضاعت توزیع شد.

په احترام

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي