رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کونړ ولايت کي د 60 شهيدانو، معيوبينو، مجاهدينو او بې وزله کورنيو سره مرسته وشوه

No-IMG

ولايت کنر – ۲۳ رمضان – 15 ثور – 1400 هـ ش.

توزیع کمک های. ارسالی دو برادرمحترم و بزرگوار ازمریکا.

116100- افغانی=(500+1000)دالر

توسط همکاران خدمات اجتماعی وهیت مسولین دفترمرکزی ولایت کنر

به 60 خانواده غریب مستحق توزیع شد.

ازخداوندبزرگ برای کمک کننده گان حسنات دنیا واخرت را می خواهیم'

بااحترام.

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي