رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

غزنی: به 60 خانواده ايتام، شهداء، معلولين، مجاهدين و بی بضاعت کمک شد

No-IMG

معلومات.  سفربه ولایت غزنی

۲۷ رمضان المبارک.  – 19 ثور – 1400 هـ ش.

کمک و صدقات برادران وخواهران باحساس ما  مقیم کانادا.

 که از طریق محترم حاجی صاحب  اسلام الدین رایق  به دفتر خدمات اجتماعی فرستاده بودند .

هیات خدمات اجتماعی درین شرایط دشوار و راهای نا امن این کمک را به غزنی رسانیده و به همکاری مسولین محترم ولایتی از پول ارسالی برادران وخواهران مذکور آرد و روغن تهیه و برای ۶۰ خانواده یتیم ، بیوه زنان و مجاهدین مستحق درین ولایت تقسیم و توزیع نمودند.

که سبب خوشی ودلجویی ساکنین این ولایت که در شرایط جنگی وحمله های گروهای متخاصم قرار دارند گردیده واز برادران وخواهران کمک دهنده  و همکاران خدمات اجتماعی ضمن تشکر

دعای خیر وآرژوی صحت نمودند.

دفتر خدمات

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي