رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کابل: قربانی برای خانواده 5 شهيد و 30 يتيم

No-IMG

قربانی يک رأس گوسفند برای خانواده که ۵ شهيد دارند و ۳۰ يتيم دارد، از طرف خدمات اجتماعی که توسط برادران اهل خير فرستاده شده و وکالت آنها را برای مسئولين مسکونه داده بود قربانی شد، خداوند صدقات و قربانی شان را قبول و مقبول گرداند.

با احترام

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي