رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

January Fees of 151 students of Zaid Bin Sabit Madrasa were paid

No-IMG

فيس ماه جنوری 151 تن طلباء مدرسه زيد بن ثابت پرداخته شد

 

Nasrat Mina – Peshawar.

03-01-2022 – Monday.

Zayd Bin Sabit School is located in the Nasrat Mina Afghan refugee camp in Shamshto, Peshawar, Pakistan.

In the mentioned Madrasa, 600 students, who have 11 Classes, 4 Hifzul Quran Classes, and 7 Reading Classes, study the Holy Quran.

There are many orphans and destitute students who do not have the ability to pay fees of Madrasa and are eager to learn and memorize (hifz) the Qur'an.

The administration of Zayd Bin Sabit Madrasa thanks the good and helpers brothers and sisters for paying the fees of orphans and needy students by their esteemed colleagues, and for making these conditions and facilities for students and orphans have the opportunity to read the Holy Quran.

It is noteworthy that the Social Welfare Charity Office (SWCO) office in the building of the new hall for the Madrasa for the reading of the Holy Quran for 200 other students who are waiting for the Madrasas to be included. Thanks the helper brothers and sisters do good cooperation and assistance.

Regards

SWCO Office

 

فيس ماه جنوری 151 تن طلباء مدرسه زيد بن ثابت پرداخته شد

 

نصرت مينه، پشاور.

دوشنبه، 03-01-2022.

مدرسه زيد بن ثابت رضی الله عنه در کمپ مهاجرين نصرت مينه واقع شمشتو پشاور، پاکستان موقعيت دارد.

در مدرسه مذکور 600 تن طلباء که دارای ۱۱ حلقه است، ۴ حلقه حفظ و ۷ حلقه ناظره است، درس قرآن کريم ميخوانند.

تعداد زيادی از شاگردان يتيم و بی بضاعت هستند که توانمندی فيس مدرسه را ندارند و اشتياق دارند که قرآن را ياد و حفظ کنند.

اداره مدرسه زيد بن ثابت از برادران و خواهران اهل خير تشکری ميکنند که فيس ايتام و طلباء بی بضاعت را توسط همکاران محترم صافی می دهند، و برای اين طلباء مهاجر و ايتام زمينه خواندن قرآن را مساعد ساخته اند.

قابل ذکر است که اداره خيريه رفاه اجتماعی در تعمير سالون جديد برای مدرسه امکانات خواندن درس قرآن کريم را برای 200 طلباء ديگر که منتظر شامل شدن مدرسه هستند زمينه سازی ميکند، از خداوند متعال خواهان اجر عظيم برای همه برادران و خواهران اهل خير هستيم که در اين کار خير همکاری و مساعدت ميکنند.

به احترام

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: