رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Takhar: 100,000 Afghani food distributed to 32 orphans and needy families

No-IMG

تخار:  100,000 ؋ خوراکي مواد پر 32 يتيمانو او بې وزله کورنيو وويشل شول

 

22 - Ramadan

23-04-2022

Takhaar

Short Report: Ramadan aid is being distributed sincerely

SWCO office Teams travel to Takhar province

Contributions are sent to the SWCO office

*100,000  AFN donations from sympathetic brothers and sisters

* SWCO Office staff introduced and distributed food items to 32 orphans and poor families on behalf of Takhar elders and officials.

* May Allah reward the honorable brothers who sent help to the poor families during the holy month of Ramadan and the poor economic condition of the country.

SWCO Office

Regards

 

تخار:  100,000 ؋ خوراکي مواد پر 32 يتيمانو او بې وزله کورنيو وويشل شول

22 - رمضان

23/ 4/ 2022

تخار

 

گزارش کوتاه : توزیع کمک های اخلاصمندانه رمضانی جریان دارد

سفر همکاران دفتر خدمات به ولایت تخار

کمک های ارسالی به دفترخدمات قرارذیل اند

100,000  - افغانی مرسته د با احساسه وروڼو او خويندو لخوا

د خدماتو دفتر همکارانو د تخار مشرانو او مسئولینو په معرفی 32 یتیمانو او بیوزلو کورنیو باندی پدا مرستو خوراکي مواد واخیست او وویشل.

الله پاک د محترمو وروڼو ته اجرعظیم ورکړي، چی پدې مبارکه روژې میاشت او د هېواد خراب اقتصادي حالت کې د بیوزلو کورنیو سره مرسته رالیږلې وه.

د خدماتو دفتر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي