رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Kabul: Distribution of 85,000 to the Disabled, Orphans and Poor Sisters and Brothers

No-IMG

کابل: 85,000 ؋ د صدقاتو فطر ویش په معیوبینو، یتیمانو او بیوزلو خویندو او ورونو

 

Kabul

2/5/2022

 

Brief Information: Distribution of Charity Sadqai Fitr to the Disabled, Orphans and Poor Brothers and Sisters

Eid prayers were held at 8:30 am in some German cities

Alhamdulillah, Sadaqat-e-Fitr sent to the SWCO office today has been distributed to 35 deserving families in Kabul and Laghman in a short time.

13000-  Afghani by Mr. Nader

- 7000 AFN by Agha Sahib

- 65000 AFN by Mr. Zadran

May Allah bless the brothers and sisters of this charity and their esteemed friends for the success of this world and the here after.

Ameen

SWCO Organization

Regards

 

کابل: 85,000 ؋ د صدقاتو فطر ویش په معیوبینو، یتیمانو او بیوزلو خویندو او ورونو

 

کابل

2/5/2022

 

لنډ معلومات: د صدقاتو فطر ویش په معیوبینو، یتیمانو او بیوزلو خویندو او وروڼو

 د جرمني ځینې ښارونو کې نن سهار8:30 د اختر مونځ ادا شو

الحمدلله نن خدماتو دفتر ته رالیږل شوی صدقات فطرپه کم وخت، کابل او لغمان کی په 35 مستحقو کورنیو باندې نغدې روپی وویشل شوی

13000-  افغانی د محترم نادر لخوا

7000-  افغانی د محترم آغا صاحب لخوا

65000-  افغانی د محترم ځدران لخوا

الله پاک ددی صدقاتو فطر را ټولونکی وروڼو ته او د هغو محترم جماعت دوستانو ته د دنیا او اخرت کامیابی په برخه کړي.

امین

د خدماتو دفتر

مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي