رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

In December, 185 students of Hazrat Zayd bin Sabit and Usman Bin Affan R.W Madrasa were paid

No-IMG

Nasrat Mina: In December, 185 students of Hazrat Zayd bin Sabit and Usman Bin Affan R.W Madrasa were paid

December, 2022 Nasrat Mina, Peshawar - With Madrasa of the Holy Quran, Hazrat Zayd bin Sabit and Hazrat Usman bin Affan, may Allah be pleased with them, 60,000 rupees were donated. - 250-Euro This fee for the students of Qur'an since October has been sent by our respected and Muslim brother B.A. - 11,500 rupees for 3 disabled people of the central hospital received monthly financial assistance from the Sharifi family. Regards SWCO Organization

نصرت مينه: فيس ماه دسمبر 185 تن شاگردان مدارس حضرت زيد بن ثابت و عثمان بن عفان رض پرداخته شد

 

دسمبر-2022 - 60 هزار روپيه با مدارس قرآنکريم فيس ماه نومبر 185 تن طلباء ايتام و بی بضاعت پرداخته شد، حضرت زيد بن ثابت و حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنهم از طرف برادر س.م کمک شد. 250 - یورو این فیس شاگردان و طالب العلم درس قران در کمپ مهاجرین از ماه اکتوبر از طرف برادر محترم و مسلمان ما ع.ف ارسال شده است. 11- هزار روپيه با 3 تن معيوبين شفاخانه مرکزی از طرف خانواده شريفی صاحب کمک نغديه ماهانه شد. با احترام خدمات اجتماعی

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي