رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

راپور کمک های مالی سال 1401

No-IMG

معلومات وگزارش :. 
به برادران وخواهران بااحساس ما 

راجع به کمک های ارسالی شان در جریان سال  1401
(از اول حمل تااخرحوت/1401)

الحمدلله همکاران دفتر خدمات باکوشش واخلاص 
کمک ها وصدقات اخلاصمندانه برادران وخواهران دلسوز   را به مستحقین در ابعاد مختلف به  اشد ومهم ترین جای های  ضرورت توزیع نمودند
مثلا   جهت تعلیم فیس های شاگردان ایتام ، کمک با اسیب دیده گان زلزله های ، متضررین سیلاب ها ، کمک هابا فامیل های ایتام و بی بضاعت از قبیل پول نقدی و مواد خوراکی. 

  که مجموعه کمک های شان 
  مبلغ
 €-.300.000 (سه صد هزار یورو)
 تقریبا معادل  بیست هفت  میلیون افغانی درسال 1401

از طریق همکاران دفتر خدمات  توزیع شده که قرار ذیل اند
-----------------------------------------------
 *کمک های نقدی وخوراکی به فامیل های بی بضاعت در ماه مبارک رمضان
-.6.874653 - افغانی 

* درقسمت اموختن تعلیم به شاگردان یتیم وبی بضاعت  مکاتب و مدارس وتعمیرمساجد
-. 8.23455 - اففانی 

* پرداخت معاشات استادان مکاتب و مدارس . 
-.3.41997 - افغانی 

* به خانواده های  ایتام کمک ماهوار
 -.2.417382- افغانی

* به متضررین زلزله زده گان 
-.4.191747 - افغانی

 *برای فامیل هامتضررین سیلاب ها
-.9.42906 افغانی 

 *کمک ها برای فامیل های مهاجرین
 -.6.51804 - افغانی 

 *حفرکردن چاه های اب اشامیدنی 
-.1.037388 -افغانی

* توزیع تحائف عیدی و پول نقدی برای بیوه زنان و ایتام. 
 -.7,24362 - افغانی  

* خرید موتر ، و زرنج واسنادش به خانواده های ایتام وبی بضاعت جهت روز مزد وکار 
-.3.10000- افغانی

* توزیع گوشت قربانی وصدقات به مساکین و ایتام. 
 -.3.026817 - افغانی 

* کمک وتحایف به ایتام خانه ها
 -.1.85000- افغانی

*  کتاب ومواد قرطایسه برای  ایتام و بی سرپرست. 
 -.1.97925 افغانی 

* توزیع کمک مواد خوراکی و پول نغد به خانواده های ایتام وشهدا,معلولین  ومجاهدین بی بضاعت ,مستخدمین و همکاران مستحق
 -.4.710093 - افغانی


کارمندان دفتر خدمات ازطریق ومشوره بزرگان ومسولین   برای رسانیدن کمک ها به بیشتر از 20 ولایت سفر نموده و با مردم مستحق دیدار و کمک نموده اند 
که مجموع کمک های نقدی  ازطرف  برادران وخواهران ما تقریبا  مبلغ  (  بیست وهفت میلون افغانی  )درسال 1401 به هموطنان مستحق ما توزیع شد، 

خداوندمتعال  همه کمک های  برادران و خواهران که به هموطنان بیچاره ومستحق خویش روان نموده ,  به درگاه خویش قبول و منظور نماید  و برای اخرت شان ذخیره ,در مال و عیال شان برکت بیندازد. 
هم چنان 
اگر برادران وخواهران از کمک ویا صدقات ارسالی  شان معلومات بیشتر خواهان اند دفتر وهمکاران خدمات هر وقت در خدمت شان میباشد. 
 بااحترام
دفتر خدمات

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي