رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Kapisa: Donation of 140,000 AFN to poor, orphaned and deserving families in Kapisa province.

No-IMG

 

Kapisa: Donation of 140,000 AFN  to poor, orphaned and deserving families in Kapisa province.

The eighth ramadan Date: 30/03/2023 Our service office colleagues had a trip to Kapisa province and there, with the advice of the elders, they introduced the poor, orphans and deserving families. 100,000-Afghan aid distributed food items. 40000-Afghani food and cash aid was delivered to the families of 6 orphans and martyrs. May Allah accept this help in His court. with regards the traveler

کاپيسا: د 140,000 افغانۍ مرسته د بېوزلو, يتيمو او مستحقو کورنيو سره په کاپيسا ولايت کې. اتمه روژه تاريخ: 30/03/2023 زمونږ د خدماتو دفتر همکاران کاپیسا ولایت ته سفر درلود او هلته د مشرانو په مشوره او معرفی بیوزلو, یتیمو او مستحقو کورنيو ته. 100.000- افغانی مرسته باندی  خوراکی مواد توزیع کړل. 40000- افغانی باندی خوراکی مواد او نغدی مرسته د 6 یتیمانو او شهیدانو کورنیو ته  ورسوله. الله تعالی دې دا مرستی په خپل دربار کی قبولې کړي. په

احترام مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي