رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Social iftar program for the brave people of Nasrat Mina

No-IMG

Social iftar program for the brave people of Nasrat Mina

16th Ramadan Friday; April 7, 2023 The programs of distribution of aid and iftar and other charity programs in the historical camp of Nasrat Mina, we give it to the needy families of refugees, the disabled and the heirs of the martyrs and the deserving. Due to the bad economic conditions of Pakistan, very difficult effects have been added on the refugees. The expenses of this Iftar charity, which was 450 thousand rupees, were paid for the people of Nasrat Minah by the honorable brother of Ahl Khair M. Fazal. In this iftar program, 2 heads of cows and 20 pots of meat and rice were distributed to the people of Nasrat Mina. Also, in the conditions of helping the needy refugees, work and service are very big. At the end, all the camp residents prayed for the helpers and the brothers and sisters of ahle khair. Regards Refah Organization

برنامه افطاری اجتماعی برای اهالی مهاجرين نصرت مينه 16 رمضان المبارک جمعه؛ 7 اپریل، 2023 از برنامه های توزيع کمک ها و افطاری و ديگر برنامه خیريه در کمپ تاريخی نصرت مينه برای خانواده بی بضاعت مهاجرين، معيوبين و ورثه شهداء و مستحقين گذارش ميدهيم. نظر به شرايط خراب اقتصادی پاکستان تاثيرات بسيار دشوار بالای مهاجرين اضافه شده است. مصارف اين صدقه افطاری که 450 هزار روپيه شد از طرف برادر اهل خير محترم م.فاضل برای اهالی نصرت مينه پرداخته شد. در اين برنامه افطاری 2 رأس گوساله حلال و 20 ديگ گوشت و برنج به شکل دسته جمعی برای اهالی نصرت مينه توزيع شد. در همچنين شرايط کمک به مهاجرين بی بضاعت کار و خدمت بسیار بزرگ است. در اخر همه اهالی کمپ برای کمک کننده گان و برادران و خواهران اهل خير دعای خير کردند. به احترام

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: