رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Nasrat Mina: 320,000 PKR of food aid distributed during the holy month of Ramadan in the historical camp, Jihadi and Muhajireen Nusrat Mena.

No-IMG

 

Nasrat Mina: 320,000 PKR of food aid distributed during the holy month of Ramadan in the historical camp, Jihadi and Muhajireen Nusrat Mena.

Date: 26/3/2023 In view of the bad economic conditions of the host country, the situation of Afghan refugees has also become very difficult May God have mercy on himself. In view responsibility is faith and sympathy Colleagues office services with the cooperation of officials and seniors in the camp during the blessed month of Ramadan. Ba Send help to a respected brother, a good preacher 3,20,000 rupees for the purchase of food and distributed to 50 families of orphans and refugees. In addition, the disabled and Mujahid brothers will receive cash assistance. May God Almighty help me, accept my sincere and sincere brother's charity and zakat. Take the drama of the world take drama. with respect Musafar

نصرت مينه: توزیع 320,000 روپيه مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان  در کمپ تاریخی ,جهادی و مهاجرین نصرت مینه تاريخ: 26/3/2023 نظر به شرایط بد اقتصادی کشور میزبان , وضعیت مهاجرین افغان نیز بسیار مشکل شده است خداوند متعال خودش رحم کند. نظر به مسولیت ایمانی و همدردی همکاران دفتر خدمات با همکاری مسولین وبزرگان کمپ درین روزهای پربرکت ماه رمضان. با ارسال کمک یک برادر محترم واهل خیر مبلغ 3,20000- روپیه مواد خوراکی خریداری و به 50 خانواده های یتیم وبی بضاعت مهاجر توزیع نمودیم, و ضمنا به برادران معیوب ومجاهد کمک نغدی صورت گرفت. خداوند متعال کمکها ,صدقات و زکات این برادر مخلص و با احساس ما را قبول. و از افات دنیایی و اخروی در امان داشته باشد. با احترام

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي