رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Nangarhar: A donation of 260,000 Afghani was distributed to the heirs of the martyrs in Jalalabad, Chaparhar and other areas

No-IMG

Nangarhar: A donation of 260,000 Afghani was distributed to the heirs of the martyrs in Jalalabad, Chaparhar and other areas.

23, 25, 24, Happy Ramadan 14/4/2023 Nangarhar-Jalalabad, Chaparhar District The colleagues of the service office traveled to Chaparhar and Nangarhar areas and helped the families of the martyrs with the cooperation of elders. 50,000 Afghani was distributed to orphans and poor families by respected brother Ajmal. 135,000-Afghan from the honorable Dr 16,000-Afghan for the families of three widowed sisters, food items and cash Sadaqah Fitr by respected Dr. 13,000-Afghani was donated to three poor families by Muzhgan Sharifi's sister. 32,000-Afghan Two sheep were slaughtered and their meat was distributed to about 50 orphans and poor families for Iftar. 18,000-Afghan for the 25-night fast by Abdul Fattah's brother. distributed. To all those brothers and sisters who have made this family happy during these blessed nights of Ramadan, we wish to receive the same rewards from the Almighty God, may God bless their lives and wealth. Service Office Musafar

 

ننګرهار: د 260,000 افغاني مرسته دشهیدانو ورثه ته د مرستو توزیع جلال آباد, چپرهار او نورو سيمو کې. 23, 25,24, مبارکه روژه 14/4/2023 ننگرهار -جلال آباد, چپرهار ولسوالی دخدماتو دفتر همکاران د چپرهار او ننګرهار سیمی ته سفر او د مشرانو په همکاری د دقیقو دشهیدانو کورنیوته مرسته ورسوله. 50,000- افغانی دمحترم ورور اجمل لخواد یتیمانو او بیوزله کورنیو ته مرسته توزیع شوه. 135,000 - افغانی دمحترم ډاکټر صاحب لخوا 16,000- افغانی د محترم داکتر صاحب لخوا د دریو کونډو خویندو کورنیو لپاره ، خوراکي توکي او نقدي صدقه فطر. 13,000- افغانی د مژگان شریفی خور لخوا دری بیوزلو کورنو ته ورتگ او دموادو مرسته. 32,000- افغانی دوه پسونه ذبحه او غوشه یی تقریبا 50 د یتیمو او بیوزلو کورنیوته دافطاری لباره توزیع شوه 18,000- افغانی دعبدالفتاح ورور لخوا د 25 شپی روژی په خاطر. توزیع شوی. ټولو هغو ورونو اوخویندو ته چې د روژې په دې مبارکو شپو کې یې دا کورنۍ خوشحاله کړې، د لوی خدای له درباره ورته اجرونه غواړو، خدای دې د دوی په ژوند او مال کې برکت واچوي. د خدماتو دفتر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي