رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Kabul: 70 children of an orphan school were helped with cash and gifts

No-IMG
Kabul: 70 children of an orphan school were helped with cash and gifts Kabul 4, October, 2023 An emotional sister from Bosnia (Shadha Alyo) has sent her wedding dowry of 1000 euros to us to distribute as a gift to the poor orphans and widows of Afghanistan. With the cooperation of Refah Office's colleagues and the honorable guardians of Orphans. A portion of 82,000 Afghani was distributed to 70 orphans as gifts and cash assistance during a program. Also, donated 10,000 Afghanis of food to an orphanage in Kabul. 9 poor widows were also receive food aid. Surely these little gifts brought precious smiles and happiness to the children's lips. Reciting it in the heart is the cause of the Lord's consent. Regards Refah Organization معلومات :. یک خواهر بااحساس از کشور بوسنیا . 1000- یورو مهریه از ازدواج خویش را به ما ارسال نموده تابه ایتام وخواهران بیوه افغان بطور تحفه توزیع نمایم. دبوسنیا هیواد یوی بااحساسی خور خپل دواده مهر 1000 یورو مونږ ته رالیږلی وی ترڅو دافغانستان بیوزلو یتمیو اوکوندو خویندوته دتحفی په توزیع کړو. کابل 4/10/2023 دررفاه دفتر همکارانو دایتامو محترمو سرپرستو مشرانو په همکاری دبوسنیا هیواد څخه د محترمی خور شادها الیو رالیږل شوی 82.000- افغانی یوه برخه یی په 70 یتیمو ماشومانو تحفی او نغدی مرستی د یو پروگرام په ترڅ کی وویشلی همدارنگه کابل کی دیوی یتیم خانی سره د 10.000 افغانی خوارکی مواد مرسته ورسوله, ترڅنگ یی د 9 بیوزلو کوندو خویندو سره دخوراکی موادو مرسته هم اوشوه. یقینا دغو ناچیزو تحفو د ماشومانو په شونډو دیره قیمتی مسکا او خوشحالی راوسته . په ایتامو زړه سواندی کول سبب د رضا مندی دلوی رب کیږی . مسافر

Kabul: 70 children of an orphan school were helped with cash and gifts Kabul 4, October, 2023 An emotional sister from Bosnia (Shadha Alyo) has sent her wedding dowry of 1000 euros to us to distribute as a gift to the poor orphans and widows of Afghanistan. With the cooperation of Refah Office's colleagues and the honorable guardians of Orphans. A portion of 82,000 Afghani was distributed to 70 orphans as gifts and cash assistance during a program. Also, donated 10,000 Afghanis of food to an orphanage in Kabul. 9 poor widows were also receive food aid. Surely these little gifts brought precious smiles and happiness to the children's lips. Reciting it in the heart is the cause of the Lord's consent. Regards Refah Organization

معلومات :. یک خواهر بااحساس از کشور بوسنیا . 1000- یورو مهریه از ازدواج خویش را به ما ارسال نموده تابه ایتام وخواهران بیوه افغان بطور تحفه توزیع نمایم. دبوسنیا هیواد یوی بااحساسی خور خپل دواده مهر 1000 یورو مونږ ته رالیږلی وی ترڅو دافغانستان بیوزلو یتمیو اوکوندو خویندوته دتحفی په توزیع کړو.

کابل 4/10/2023 دررفاه دفتر همکارانو دایتامو محترمو سرپرستو مشرانو په همکاری دبوسنیا هیواد څخه د محترمی خور شادها الیو رالیږل شوی 82.000- افغانی یوه برخه یی په 70 یتیمو ماشومانو تحفی او نغدی مرستی د یو پروگرام په ترڅ کی وویشلی همدارنگه کابل کی دیوی یتیم خانی سره د 10.000 افغانی خوارکی مواد مرسته ورسوله, ترڅنگ یی د 9 بیوزلو کوندو خویندو سره دخوراکی موادو مرسته هم اوشوه. یقینا دغو ناچیزو تحفو د ماشومانو په شونډو دیره قیمتی مسکا او خوشحالی راوسته . په ایتامو زړه سواندی کول سبب د رضا مندی دلوی رب کیږی . مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: