رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Distribution of help of brothers and sisters with feelings to orphan families.

No-IMG

Short information: Distribution of help of brothers and sisters with feelings to orphan families. Kabul 6/10/2023 Contributions sent 32,000-Afghani from a Turkish brother 16,000- Afghanis from respected Haji ( S). ' 35,000-Afghani from respected Dr. (E) by the colleagues of the welfare office and respected Qari, the guardian of orphans Food and cash were distributed to the widowed sisters May God Almighty accept this charity. ReFa

معلومات کوتاه: توزیع کمک خواهران وبرادران بااحساس به خانواده های ایتام. کابل 6/10/2023 کمک های ارسالی 32.000-افغانی از یک برادرترکی نهات 16.000-( افغانی از محترم حاجی صاحب (ص. ' 35.000-( افغانی از محترم داکتر( ا توسط همکاران دفتر رفاه و محترم قاری صاحب سرپرست ایتام مواد خوراکی و پول نغد به خواهران بیوه کمک توزیع شد خداوندمتعال این صدقات را قبول کند. مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: