رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Distribution of aid sent by a caring sister to widowed sisters

No-IMG

 

Distribution of aid sent by a caring sister to widowed sisters Kapisa 2/10/2023 Collaborators of the welfare services office in cooperation with the elders of the region for 45 families of orphans, martyrs and widows Help sending the amount - 100,000 Afghani which was sent by the sister of G and the brother of Dr. H to the welfare service office through the sisters of Anjuman Manar. They bought and distributed food to these widows and poor families. May Almighty God accept the alms of our brothers and sisters. Passenger.

توزیع کمک ارسالی یک خواهر دلسوز به خواهران بیوه کاپیسا 2/10/2023 همکاران دفتر خدمات رفاه با همکاری و بزرگان منطقه برای 45 فامیل ها یی ایتام ، شهید و بیوه زنان کمک ارسالی مبلغ - 100.000 افغانی که از طرف خواهر محترمه( گ) وبرادرمحترم داکتر (ح) برای به دفتر خدمات رفاه از طریق خواهران انجمن منار ارسال شده بود ، به این بیوه زنان و خانواده های بی بضاعت مواد خوراکی خریداری و توزیع نمودند، خداوند متعالی صدقات برادران و خواهران مارا به درگاه خود قبول کنند . مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: