رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Dear brother and sister, thank you for the distribution of the earthquake-affected villages of the country

No-IMG

Land Information: Dear brother and sister, thank you for the distribution of the earthquake-affected villages of the country 16/10/2023 Get over it 4.20000.- Afghanis for the earthquake of Jablo, the beneficiaries of the Karneil Bandi, the Colonel, the entire tent, the tent, the distribution of the school, and the total distribution of the knee. Pe Tir [and Ver] and who In Zindajan district of different villages, he saw the victims, Osimo Liddell, and his martyrs. Dalandi Simi supplementary Leh Baren Tehli Di:. - se Ab - Kachkal Kelli - Patellar or general dandruff. - Overall pride - Naib Rafi Kelly -Cornell Kelly - Kelly's grandson - Qasr-Shirin is less harmful than Laidli Di Thank you for your cooperation in the services and office of the colleagues of Simo Meshrano. Unfortunately, there is no help from the government to set up the order. People, you have not sent a bulldozer, a loader, and a whistle to the government of Khuwa Padasimo. The Afghans' pain is appreciable. There is zero research. . Passenger

لند معلومات : د خویندو او ورونو مرستی دهرات زلزله ځپلی هیوادوالو ته پخپل لاس مطمین توزیع کوو 16/10/2023 رالیږل شوی 4.20000.- افغانی په زلزله ځبلو مستحقینو کورنیو باندی دکرنیل په کلی خیمه په خیمه توزیع شولی او کشکک کلی هم توزیع شوی. په تیر ]و ور[و کی د زنده جان ولسوالی مختلفو کلیو کی دمتضررینو اوسیمو لیدل او دشهیدانو کورنیو ولیدل. دالاندی سیمی مکملی له مینځه تللی دی:. - سیا اب کلی - کچکال کلی - کشکک یا خشکک کلی. - سربلند کلی - نایب رفیع کلی -کرنیل کلی - نوه کلی - قصرشیرین کم ضرر لیدلی دی دخدماتو دفتر همکارانو د سیمو مشرانو په همکاری رالیږل شوی مرستی پخپل لاس توزیع کړی. کمکونه زیات دی خو دحکومت لخوا تنظیم اوترتیب متاسفانه نشته. خلک وایی تراوسه یو بلدوزر , لودر دخاوروو ویستلو دپاره دحکومت لخوا پداسیمو کی لیږل شوی ندی . دافغانانو دهمدردی احساس قابل دقدر دی. خو تحقیق یی صفر دی. .

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: