رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Once again the colleagues of the service office traveled to the earthquake affected areas of Herat and handed over the aid to the affected families.

No-IMG

Information: Once again the colleagues of the service office traveled to the earthquake affected areas of Herat and handed over the aid to the affected families. 1/11/2023, Herat, alive With the cooperation of elders and officials of Herat. Amount 500,000-Afghan for the help of emotional brothers and sisters distributed to more than a hundred families affected by the earthquake by the colleagues of the service office. May God Almighty accept their sincere donations.

معلومات: بار دیگر همکاران دفتر خدمات به مناطق زلزله زده هرات سفر وکمک های ارسالی را به خانواده های مصیبت دیده تسلیم نمودند. 1/11/2023 هرات ,زنده جان به همکاری بزرگان ومسولین هرات . مبلغ 500.000- افغانی کمک خواهران وبرادران بااحساس را به بیش از صد خانواده مصیبت دیده زلزله , بدست خود همکاران دفتر خدمات توزیع نمودند. خداوندمتعال این صدقات اخلاصمندانه شانرا قبول کند. مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: